Βιωματική εκπαίδευση στη γλώσσα και στον πολιτισμό. Περίοδος...