Φιλοσοφικό Έργο

Φιλοσοφία της Επιστήμης, της Παιδείας και του Πολιτισμού

Παράλληλα με το επιστημονικό έργο ο Αν. Καθ. Γ. Π. Παύλος ασχολείται ερευνητικά και σε θέματα Φιλοσοφίας. Ειδικότερα, έχει εργαστεί συστηματικά στις ακόλουθες περιοχές: Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία του Πολιτισμού και ελληνική Φιλοσοφία. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια ηγείται διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από γλωσσολόγους, φιλολόγους, μουσικολόγους, θεατρολόγους, χοροδιδασκάλους και επιστήμονες άλλων συναφών ειδικοτήτων, με στόχο την ανάπτυξη νέων μορφών γλωσσικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Δημοσιεύσεις

 1. G.P. Pavlos, “Contributions of modern physics to the philosophical problems”, 3rd International Congress on Cosmic Space and Philosophy, Greece, 1989.
 2. G.P. Pavlos, “Historical transformations of the scientific wordview”, I” Contemporary trends in the historiography of science, Greece, 1990.
 3. G.P. Pavlos, “Socratic thought : man and cosmos”, 5th International Congress on Cosmic Space and Philosophy, Kolimbari-Kriti, 1990.
 4. G.P. Pavlos, “Historical evolutions of the scientific paradigm and consequences of modern physics for education and Human Sciences”, Is’ General Conference of the Balkan Physical Union, vol. 1, pp. 75-79, Thessaloniki, 1991.
 5. G.P. Pavlos, “Socrates Philosophy, modern physical theory and philosophy of Science”, 2nd International Conference on Greek Philosophy, Samos-Greece, 1991.
 6. G.P. Pavlos, “The epistemological and gnoseological query in relation to Theology, Philosophy and Science”, 5’h International Conference on Greek Philosophy, Samos-Patmos, 22-28 August, 1993.
 7. G.P. Pavlos, “The ontological problem in the Aristotelian thought and in Modern Physiscs”, Aristotle and Contemporary Science (International Conference), Aristotle University of Thessaloniki, 1997.
 8. Γ.Π. Παύλος, “Ο κόσμος και ο άνθρωπος”, Συνέδριο Νεανικού Επιμορφωτικού Ομίλου Σύρου, με Θέμα: “Οι νέοι σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο”, (Παναγία η Σουμελά) Βέροια, 1989.
 9. Γ. Π. Παύλος, “Θετικές Επιστήμες, Τεχνική Εκπαίδευση και Ελληνική Πολιτισμική Ιδιαιτερότητα”, Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Τεχνικό Πανεπιστήμιο και Ανάπτυξη”, Αθήνα, 19-21 Φεβρουαρίου 1990.
 10. Γ. Π. Παύλος, “Θράκη της Ανατολής και της Δύσης”, 6η Νεανική Συνάντηση Γνωριμίας και Επικοινωνίας, Ζίτσα – Ιωάννινα, 21-26 Ιουλίου 1991.
 11. Γ.Π. Παύλος, “Επιστημονική γνώση και Πολιτική πράξη”, Ε’ Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας με Θέμα Πολιτική Φιλοσοφία Σήμερα, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1992.