Επιστημονικό Έργο

Ο Αν. Καθ. Γ. Π. Παύλος εργάζεται ερευνητικά στην περιοχή της Επιστήμης των Πολυπλόκων Συστημάτων και της Θεωρίας του Χάους και της Πολυπλοκότητας με εφαρμογές στο Διαστημικό Πλάσμα, τη Σεισμολογία, το Περιβάλλον, την Ιατρική και τα Ανθρωπογενή Συστήματα.

Δημοσιεύσεις

 1. Pavlos, G.P., Karakatsanis, L.P., Xenakis, M.N., Pavlos, E.G., Iliopoulos, A.C., Sarafopoulos, D.V., Universality of tsallis non-extensive statistics and time series analysis: Theory and applications, Physica A, 18 September 2013.
 2. Karakatsanis, L.P., Pavlos, G.P., Xenakis, M.N., Tsallis non-extensive statistics, intermittent turbulence, SOC and chaos in the solar plasma. Part two: Solar Flares dynamics, Physica A, Vol. 392, Issue 18, p. 3920-3944, 15 September 2013.
 3. Pavlos, G.P., Karakatsanis, L.P., Xenakis, M.N., Tsallis non-extensive statistics, intermittent turbulence, SOC and chaos in the solar plasma. Part one: Sunspot dynamics, Physica A, Vol. 391, Issue 21, p. 6287-6319, 15 December 2012.
 4. Tsoutsouras, V.G., Sirakoulis, G.C., Pavlos, G.P., Iliopoulos, A.C., Simulation of healthy and epileptiform brain activity using cellular automata, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 22, Issue 9, September 2012.
 5. Karakatsanis, L.P., Pavlos, G.P., Sfiris, D.S., Universality of first and second order phase transition in solar activity. Evidence for non-extensive Tsallis statistics, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 22, Issue 9, September 2012.
 6. Iliopoulos, A.C., Pavlos, G.P., Papadimitriou, E.E., Sfiris, D.S., Chaos, Self Organized Criticality, intermittent turbulence and non-extensivity revealed from seismogenesis in North Aegean area, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 22, Issue 9, September 2012.
 7. Pavlos, G.P., Karakatsanis, L.P., Xenakis, M.N., Sarafopoulos, D., Pavlos, E.G., Tsallis statistics and Magnetospheric Self-Organization, Physica A, Issue 11, p. 3069-3080, June 2012.
 8. Pavlos, G.P, Complexity in Theory and Practice: Toward the Unification of Non-equilibrium Physical Processes, Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM), Issue 1, p. 123-145, January 2012.
 9. Pavlos, G.P., Iliopoulos, A.C., Tsoutsouras, V.G., Sarafopoulos, D.V., Sfiris, D.S., Karakatsanis, L.P., Pavlos, E.G., First and second order non-equilibrium phase transition and evidence for non-extensive Tsallis statistics in Earth’s magnetosphere, Physica A, Vol. 390, Issue 15, p. 2819-2839, 1 August 2011.
 10. Athanasiou, M.A., Anagnostopoulos, G.C., Iliopoulos, A.C., Pavlos, G.P., David, C.N., Enhanced ULF radiation observed by DEMETER two months around the strong 2010 Haiti earthquake, Natural Hazards and Earth Systems Sciences, Vol. 11, No. 4, p. 1091-1098, 11 April 2011.
 11. Iliopoulos, A.C., Pavlos, G.P., Global Low Dimensional Seismic Chaos in the Hellenic Region, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 20, Issue 7, p. 2071-2095, July 2010.
 12. Karakatsanis, L.P., Pavlos, G.P., SOC and Chaos into the Solar Activity, Nonlinear Phenomena in Complex Systems, Vol. 11, No. 2, p. 280-284, 2008.
 13. Iliopoulos, A.C., Pavlos, G.P., Athanasiou, M.A., Spatiotemporal Chaos into the Hellenic Seismogenesis: Evidence for a Global Seismic Strange Attractor, Nonlinear Phenomena in Complex Systems, Vol. 11, No. 2, p. 274-279, 2008.
 14. Karanikola, I., Athanasiou, M.A., Anagnostopoulos, G.C., Pavlos, G.P., Preka-Papadema, P., Quasi-periodic emissions (15-80 min) from the poles of the Jupiter as a principal source of the large scale high-latitude magnetopause boundary layer of the energetic particles, Planetary and Space Science, Vo. 52, Issues 5-6, p. 543-559, April – May 2004.
 15. Pavlos, G.P., Athanasiou, M.A., Anagnostopoulos, G.C., Rigas, A.G., Sarris, E.T., Evidence for chaotic dynamics in the Jovian magnetosphere, Planetary and Space Science, Vol. 52, Issues 5-6, p. 513-541, April – May 2004.
 16. Athanasiou, M.A., Pavlos, G.P., Sarafopoulos, D.V., Sarris, E.T., Dynamical characteristics of magnetospheric energetic ion time series: evidence for low dimensional chaos, Annales Geophysicae, Vol. 21, No. 9, p. 1995-2010, 2003.
 17. Pavlos, G.P., Athanasiou, M.A., Rigas, A.G., Sarafopoulos, D.V., Sarris, E.T., Geometrical characteristics of magnetospheric energetic ion time series: evidence for low dimensional chaos, Annales Geophysicae, Vol. 21, No. 9, p. 1975-1993, 2003.
 18. Athanasiou, M.A., Pavlos, G.P., SVD analysis of the magnetospheric AE index time series and comparison with low dimensional chaotic dynamics, Nonlinear Processes in Geophysics, Vol. 8, No. 2, p. 95-125, 2001.
 19. Argyris, J., Andreadis, I., Pavlos, G.P., Athanasiou, M., On a classification of dynamic systems subject to noise, Chaos, Solitons & Fractals, Vol. 11, Issues 1-3, p. 297-302, January – March 2000.
 20. Pavlos, G.P., Athanasiou, M., Diamantidis, D., Rigas, A.G., Sarris, E.T., Comments and new results about the magnetospheric chaos hypothesis, Nonlinear Processes in Geophysics, Vol. 6, No. 2, p. 99-127, 1999.
 21. Pavlos, G.P., Kugiumtzis, D., Athanasiou, M., Hatzigeorgiu, N., Diamantidis, D., Sarris, E.T., Nonlinear analysis of Magnetospheric data, Part II. Dynamical characteristics of the AE index time series and comparison with nonlinear surrogate data, Nonlinear Processes in Geophysics, Vol. 6, No. 2, p. 79-98, 1999.
 22. Pavlos, G.P., Athanasiou, M., Kugiumtzis, D., Hatzigeorgiu, N., Rigas, A.G., Sarris, E.T., Nonlinear analysis of Magnetospheric data, Part I. Geometric characteristics of the AE index time series and comparison with nonlinear surrogate data, Nonlinear Processes in Geophysics, Vol. 6, No. 1, p. 51-65, 1999.
 23. Argyris, J., Tenek, L., Andreadis, I., Athanasiou, M., Pavlos, G.P., On chaotic Oscillations of a Laminated Composite Cylinder Subject to Periodic Application of Temperature, Chaos, Solitons & Fractals, Vol. 9, Issue 9, p. 1529-1554, September 1998.
 24. Argyris, J., Andreadis, I., Pavlos, G.P., Athanasiou, M., On the Influence of Noise on the Largest Lyapunov Exponent and on the Geometric Structure of Attractors, Chaos, Solitons & Fractals, Vol. 9, Issue 6, p. 947-958, June 1998.
 25. Argyris, J., Andreadis, I., Pavlos, G.P., Athanasiou, M., The Influence of Noise in the Correlation Dimension of Chaotic Attractors, Chaos, Solitons & Fractals, Vol. 9, Issue 3, p. 343-361, March 1998.
 26. Pavlos, G.P., Karakatsanis, L.P., Latousakis, I., Dialettis, D., Papaioannou, G., Chaotic analysis of a time series composed by seismic events recorded in Japan, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 4, Issue 1, p. 87-98, February 1994.
 27. Pavlos, G.P., Diamantidis, D., Adamopoulos, A., Rigas, A.G., Daglis, I.A., Sarris, E.T., Chaos and magnetospheric dynamics, Nonlinear Processes in Geophysics, Vol. 1, No. 2/3, p. 124-135, 1994.
 28. Bountis, T., Karakatsanis, L.P., Papaioannou G., Pavlos, G.P., Determinism and noise in surface temperature time series, Annales Geophysicae, Vol. 11, No. 10, p. 947-959, May 1993.
 29. Pavlos, G.P., Rigas, A.G., Dialettis, D., Sarris, E.T., Karakatsanis, L.P., Tsonis T.T., Evidence for chaotic dynamics in the outer solar plasma and the earth magnetosphere, Chaotic Dynamics: Theory and Practice, NATO ASI Series B: Physics, Vol. 298, p. 327-339, November 1992.
 30. Pavlos, G.P., Dialettis, D., Kyriakou, G.A., Sarris, E.T., A preliminary low-dimensional Chaotic Analysis of the solar Cycle, Annales Geophysicae, Vol. 10, No. 10, p. 759-762, October 1992.
 31. Pavlos, G.P., Kyriakou, G.A., Rigas, A.G., Liatsis, P., Trochoutsos, P.C., Tsonis, A.A., Evidence for strange attractor structures in space plasmas, Annales Geophysicae, Vol. 10, No. 5, p. 309-322, May 1992.
 32. Pavlos, G.P., Sarris, E.T., Encounter with a source of energetic particles inside the plasma sheet, Annales Geophysicae, Vol. 7, p. 531-539, October 1989.
 33. Pavlos, G.P., Sarris, E.T., Paschalidis, N., The growth rate and location of the acceleration of energetic particles inside the plasma sheet, Planetary and Space Science, Vol. 37, Issue 5, p. 503-516, May 1989.
 34. Pavlos, G.P., Sarris, E.T., Kaliabetsos, G., Monitoring of energy spectra of particle bursts in the plasma sheet and magnetosheath, Planetary and Space Science, Vol. 33, Issue 10, p. 1109-1117, October 1985.
 35. Sarafopoulos, D.V., Sarris, E.T., Pavlos, G.P., Estimate of the amplitude of transient electric field in the magnetotail, ESA Achievements of the IMS, p. 177-180, September 1984.
 36. Kirsch, E., Pavlos, G.P., Sarris, E.T., Evidence for Particle Acceleration Process in the Magnetotail, Journal of Geophysical Research, Vol. 89, No. A2, p. 1003-1007, February 1, 1984.