Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιου Π. Παύλου
Ξάνθη, Μάιος 2017
George P. Pavlos (Dr. in Physics and Philosophy)

George P. Pavlos (Dr. in Physics and Philosophy)

Professor

Department of Electrical and Computer Engineering Democritus University of Thrace (D.U.Th.)