Διδακτικό Έργο

Το διδακτικό έργο του Γεώργιου Π. Παύλου

Το διδακτικό έργο του Γεώργιου Π. Παύλου στην Πολυτεχνική Σχολή του Δ.Π.Θ. κατανέμεται ως εξής:

 

Προπτυχιακός Κύκλος Μαθημάτων

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ (Τμήμα ΗΜ / ΜΥ)
Στατικό μαγνητικό πεδίο σταθερών ρευμάτων. Δύναμη Lοrentz. Νόμος Biot-Savart. Μαγνητική Επαγωγή. Μαγνητική ροή. Απόκλιση μαγνητικού πεδίου. Νόμος Αmpere. Εφαρμογές. Διανυσματικό μαγνητικό δυναμικό. Μαγνητικό διπολικό πεδίο. Βαθμωτό μαγνητικό δυναμικό. Πεδίο μαγνητισμένης ύλης. Μαγνήτιση. ‘Ενταση και εξισώσεις μαγνητικού πεδίου. Υστέρηση. Διαμαγνητισμός. Παραμαγνητισμός. Σιδηρομαγνητισμός. Αντισιδηρομαγνητισμός. Νόμος Faraday. 3η εξίσωση Maxwell. Αυτεπαγωγή. Αμοιβαία επαγωγή. Αργά μεταβαλλόμενα πεδία και θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 4η εξίσωση Maxwell. Οριακές συνθήκες επαγωγής και έντασης. Προβλήματα οριακών συνθηκών σε μαγνητικά υλικά. Μαγνητικά κυκλώματα. Γραμμικά και μη γραμμικά κυκλώματα. Εφαρμογές. Νόμος διατήρησης ενέργειας στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Μαγνητική ενέργεια και άνυσμα Poynt ing. Δυνάμεις και ροπές. Κίνηση σωματιδίων σε στατικά ηλεκτρομαγνητκά πεδία. Εξίσωση κύματος. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού (Τμήμα ΗΜ / ΜΥ)
Αρχή ελάχιστης δράσης και εξισώσεις Maxwell. Λύση των εξισώσεων Maxwell με τη μέθοδο των συναρτήσεων Green. Ενέργεια-Ορμή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ανάλυση Fourier του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και σχέσεις αβεβαιότητος. Ακτινοβολία κινούμενων σημειακών ηλεκτρικών φορτίων. Εξίσωση Schrodinger με ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Κβάντωση μαγνητικής ροής φαινόμενο Meissner. Επαφές Josephson. Κβαντική αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων και του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Χαοτική συμπεριφορά δυναμικών συστημάτων. Εισαγωγή στη θεωρία των παράξενων ελκυστών. Χαοτική συμπεριφορά ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Χαοτική συμπεριφορά εμβιοηλεκτρομαγνητικών συστημάτων.
Ιστορία της Επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & M.Y (Τμήμα ΗΜ / ΜΥ)
Ενέργεια: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορά κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ηλεκτρονικά συστήματα: Ηλεκτρικό ρεύμα. Λυχνίες. Ενίσχυση. Διαμόρφωση. Ηλεκτρονικά στοιχεία στερεάς κατάστασης, Διακριτά ηλεκτρονικά στοιχεία. Ολοκληρωμένα κυκλώματα. Όργανα μετρήσεων. Εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων. Πληροφορικά συστήματα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Κυβερνητικά συστήματα. Τεχνητή νοημοσύνη. Νευρωνικά δίκτυα. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα: Ηλεκτρομαγνητική μεταφορά πληροφορίας. Ενσύρματη, ασύρματη τηλεπικοινωνία. Θόρυβος. Ραδιόφωνο, τηλεόραση. Δορυφορικές τηλεπικοινωνίες.
Εισαγωγή στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (Τμήμα ΗΜ / ΜΥ)
Σύγχρονα προβλήματα του πολιτισμού και του ανθρώπου. Φιλοσοφία του ανθρώπου: Κοινωνική, Ψυχολογική, Πολιτική, Θεολογική. Ο άνθρωπος πρόσωπο και ο άνθρωπος άτομο: ο αρχέτυπος του ανθρώπου στην αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και στον δυτικό κόσμο. Η έννοια της κοινωνίας και η λειτουργία των κοινωνικών επιστημών στην αρχαία Ελλάδα. Το βυζάντιο στον νεώτερο και στο σύγχρονο κόσμο. Στοιχεία Πολιτικής ανθρωπολογίας, οικονομίας, κοινωνιολογίας και πολιτειολογίας.
Θεμελίωση των Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφία της Επιστήμης (Τμήματα: ΗΜ / ΜΥ, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης)
Απαρχές της επιστημονικής μεθόδου στους Προσωκρατικούς φιλοσόφους (Ίωνες-Ατομικοί-Πυθαγόριοι), τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ανάπτυξη της νεότερης επιστήμης. Μηχανιστικό πρότυπο (Γαλιλαίος-Νεύτων). Πεδιακό πρότυπο (από τον Cοulοmb έως τον Mαxwell). Στατιστική-πιθανοκρατική περιγραφή των πολύπλοκων φυσικών συστημάτων. Στατιστική Θεωρία αερίων. Θερμοδυναμική. Αδυναμίες της κλασσικής φυσικής στο μικροσκοπικό ή μακροσκοπικό επίπεδο. Σύγχρονη επιστημονική θεωρία: Κβαντική φυσική. Θεωρία σχετικότητας. Θεωρία Χάους. Σύγχρονη επιστημονική κοσμολογία. Θετικές επιστήμες και τεχνική.
Εισαγωγή στη Θεωρία της Πoλυπλοκότητας και στα Πολύπλοκα Συστήματα (Τμήμα ΗΜ / ΜΥ)

Μεταπτυχιακός Κύκλος Μαθημάτων

Ανάλυση Πειραματικών Χρονοσειρών με Μεθόδους μη Γραμμικής Δυναμικής
  1. Εισαγωγικά. Στοιχεία χρονοσειρών, δυναμικών συστημάτων συνεχών ή διακριτών στο χρόνο, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
  2. Στοιχεία γραμμικής ανάλυσης σημάτων. Αυτοσυσχέτιση, φάσμα ισχύος, γραμμικά μοντέλα χρονοσειρών.
  3. Μη γραμμική ανάλυση σημάτων. Ανακατασκευή χώρου φάσεων, υπολογισμός αναλοίωτων μέτρων και εφαρμογή τoυς στη διάκριση στοχαστικών και ντετερμινιστικών σημάτων. Αναγνώριση δυναμικής του υποκείμενου συστήματος. Εφαρμογές σε χρονοσειρές που παράγονται από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
  4. Μοντελοποίηση και πρόβλεψη. Μη γραμμικές μέθοδοι μοντελοποίησης και πρόβλεψης. Καθολικά (Global) μοντέλα τοπικά και ημιτοπικά. Εφαρμογές σε σήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
  5. Έλεγχος δυναμικών συστημάτων. Θεωρία ελέγχου σε χαοτικά και μη χαοτικά συστήματα.
Στοχαστική Ανάλυση Πολύπλοκων Συστημάτων
Δυναμικά συστήματα συνεχή και διακριτά στο χρόνο, θεωρία Fractals. Στοιχεία θεωρίας πληροφοριών. Συμπίεση μέσω του Fractal μετασχηματισμού. Οι τελεστές Μαrkov Frobenions-Perron. Aναλοίωτα μέτρα, Εργοδικότητα και Ανάμειξη. Στοχαστικές Διαταραχές Αιτιοκρατικών Δυναμικών Συστημάτων. Έλεγχος χαοτικών συστημάτων και μοντελοποίησή τους με χρήση πειραματικών δεδομένων.