Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιου Π. Παύλου

Ξάνθη, Μάιος 2017

George P. Pavlos (Dr. in Physics and Philosophy)

George P. Pavlos (Dr. in Physics and Philosophy)

Associate Professor

Department of Electrical and Computer Engineering Democritus University of Thrace (D.U.Th.)