Απο τη διάλεξη του κ. Γεωργίου Παύλου, αναπλ. καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα: «Παιδεία για ελεύθερους ανθρώπους: Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο και Σύγχρονος κόσμος», η οποία έγινε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 στον Πολυχώρο Αίτιον. Η διάλεξη εγινε στο πλαίσιο των διαλέξεων του Εργαστηρίου Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ, οι οποίες γίνονται παράλληλα με την κύρια δράση του, που είναι η μελέτη της Παιδαγωγικής του Θεάτρου και της Εμψύχωσης σε επιστημονικό και καλλιτεχνικό πεδίο, και οι οποίες θα πραγματοποιούνται για τους φίλους της Ομάδας Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ από τον φετινό Ιανουάριο, την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, με θεματική: Πολιτισμός και Τέχνη.