Για το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον αυτού του Τόπου

Ξάνθη Νοέμβριος 2009 Για να προλάβουμε όσα δεν προβλέπονται… Τα κλειστά συστήματα αποδιοργανώνονται διαλύονται και πεθαίνουν. Τα ανοικτά συστήματα αντιμετωπίζουν δημιουργικά τις προκλήσεις, αυτο-οργανώνονται και δημιουργούν καινοτομίες,περνώντας σε νέες μορφές...