Μάρτυρες του εαυτού μας και της ιστορίας

Κείμενο αντί προλόγου, στο Λεύκωμα «Λυκοδρόμιο, ένας αιώνας ζωής», Έκδοση Ταμιείου Θράκης και Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκοδρομίου Ξάνθης, 2008 Αλεξιάδης Παύλος, Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Κανσίζογλου Σάββας, Σαμψωνίδης Αρκάδιος, Ορφανίδης Γιάννης, Θεμιστοκλής, Χαράλαμπος,...