Η Θράκη απαιτεί το δικό της Υπουργείο, ας μη χάνουμε άλλο χρόνο

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ της Κομοτηνής, στο φύλλο της 16.04.2008 Η Θράκη, μαζί με τη Μακεδονία και το Αιγαίο, αποτελούν το δείκτη για το μέλλον ολόκληρου του σύγχρονου Ελληνισμού. Εδώ η Ελλάδα γειτονεύει και ενώνεται τόσο με τα Βαλκάνια και την παρευξείνια...