Μια αποτίμηση…

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δρόμοι», Αρ. Φύλλου 16-18, Δεκέμβριος 2006 Η εμπειρία, όπως πάντα νέα θαυμαστή κα πρωτόγνωρη. Μολονότι κάθε χρόνο και επί δέκα χρόνια επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια πράγματα όμως είναι ωσάν να γίνονται για πρώτη φορά. Και αυτό δεν...