Ανοικτή επιστολή στους φίλους της Θράκης, της Ελλάδος και της Ελληνικής Παιδείας

Με αυτή μας την επιστολή προς κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο εδώ ή αλλού ανοίγουμε την αυλαία για να παρουσιάσουμε το υπερδεκαετές έργο του Ταμιείου Θράκης και να ζητήσουμε τη συμπαράσταση όλης της θρακικής αλλά και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως οι ανωτέρω φράσεις...