Βαλκάνια και ό,τι άλλο

Δημοσιευμένο στο Περιοδικό Άρδην (www.ardin.gr), τεύχος 6, 1997 Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα τελευταία τρεις χιλιάδες χρόνια ή και περισσότερο τα Βαλκάνια γεννούν πολιτισμό. Βεβαίως ταυτόχρονα ή και παλαιότερα και σε άλλους τόπους της γης ανατολικότερα κυρίως...